Bireysel
Merkezi Sistem
Merkezi mi Bireysel mi
Tesisat Paketleri
Bireysel

KOMBİ
Dairenizin ısı kaybı ve izolasyonu düşünülerek, ısı kaybı hesapları yapılarak uygun kapasitede kombi seçilerek dairenize yerleştirilecek radyatörler ile bireysel ısınma sağlanabilir.

Kombiler; Bacalı kombiler hermetik kombiler olaraK ikiye ayrılmaktadır.
Doğal gaz tesisatında kullanılan doğal gaz yakıcı cihazlar; TSE veya ilgili standartlar EN, ISO uygunluk sertifikalara sahip olmalıdır. CE işareti taşımalı ve CE Uygunluk Sertifikasına sahip olmalıdır.

Bacalı kombiler; Bacalı kombiler; yanma için gerekli olan havayı monte edildikleri ortamdan alan, açık yanma odalı, yanma ürünlerinin uygun bir atık gaz tesisatı ve uygun bir baca ile dış ortama veren cihazlardır.

Hermetik Kombiler; Hermetik kombiler; yanma için gerekli olan havayı,monte edildikleri ortamdan bağımsız olarak dış ortamdan alan, kapalı yanma odalı, yanma ürünlerini özel atık gaz elemanları ile dış ortama veren,havalandırmaları bulundukları ortamdan bağımsız olan cihazlardır.

Yoğuşmalı kombiler; Bacadan atılan gazların içindeki su buharında bulunan enerjiyi, gazları yanma bloğunun içinde tekrar dolaştırmak suretiyle özel olarak dizayn edilmiş kanatçıklara çarptırarak alır ve tesisat suyuna aktarır. Bu sistemle çalışan kombilerin verimleri standart kombilerden daha fazla olmaktadır.

SOBA
Doğalgazlı sobaların; ihtiyaç görülen odaların ısı kaybı ve izolasyonu belirlenerek uygun kapasitede soba seçilerek bireysel ısınma sağlanabilir. Atmosferik brülörlerin kullanıldığı sobalar bacalı veya hermetik olarak iki farklı tiptir.

Bacalı Sobalar;
Yanma havasını bulunduğu mahalden alarak atık gazı baca ile dışarı atan cihazlardır. Bacalı sobalar mutlaka bacaya bağlanmalıdır. Baca bağlantıları kısa tutulmalıdır. Bu sobalar 8 metreküpten küçük hacimlere yerleştirilmemelidir. Montajı yapıldıkları mahalde üst havalandırma olmalıdır.

Hermetik Sobalar;
Bacaya ihtiyaç göstermezler. Dış duvara monte edilen hermetik sobalar özel bacası sayesinde yanma havasını dışarıdan alıp, baca gazlarını da dışarıya verirler. Mahal kısıtlaması gerektirmeden atmosfere bakan herhangi bi duvara monte edilebilirler.

ŞOFBEN
Sıcak su temininde; Hermetik veya bacalı şofbenler ile mutfağınızda ve banyonuzda sıcak su sağlanabilir.

Bacalı Şofbenler
Bacalı olarak adlandırılan tipler,bulunduğu ortamın oksijenini kullanarak yanmayı sağlamakta ve yanmış gazları bağlandığı bir baca sistemine vermektedir.

Hermetik Şofbenler
Yanma için gerekli oksijeni bünyesindeki bir fan sayesinde dış ortama çıkartılan iç içe durumdaki bacasının iç borusundan almakta, yanma gerçekleştiğinde ise dış kısımdaki bacasından egzostu dışarı atmaktadır.

OCAK
Ocaklar; Açık yanmalı cihazlardır.Yanma için gerekli havayı ortamdan alırlar ve aynı ortama verirler.Bulundukları mahali hacmi 12 m3'ten küçük olmamalı ve alt ve üst menfez olmalıdır.

Mevcut ocağınız yetkili servisler tarafından dönüşümünü gerçekleştirerek doğal gaz kullanımı sağlanır.