Bireysel
Merkezi Sistem
Merkezi mi Bireysel mi
Tesisat Paketleri
Merkezi mi Bireysel mi
  MERKEZİ SİSTEM
(Kazan)
BİREYSEL SİSTEM
(Kombi)
Kocaeli Doğalgaz
Yakıt maliyeti Merkezi sistemde kullanılan kazanların verimleri daha yüksektir. Binadaki hacimler sürekli ısıtılmaktadır. Bütün binanın sürekli ısıtılması şartında merkezi sistem daha az yakıt tüketir. Bireysel sistemde alt, üst ve yan komşuların kombilerini
çalıştırmamaları bir isi kaybına neden olmaktadır.
Cihazların çalışma ve durmaları sırasında yakıt sarfiyatı artar.
Kocaeli Doğalgaz
İlk yatırım maliyeti Apartmanda mevcut merkezi kazanı bir doğalgaz kazanı ile değiştirme, baca ve gerekli ekipmanların montajını yapma
maliyeti oluşmaktadır.
Kombi, daire içindeki radyatörleri beslemek için yatay ısıtma
boruları ve bu boruların monte edilmesi (bu boruları monte etmek
için inşaat isleri gerekir ) maliyetleri vardır.
Kocaeli Doğalgaz
Bağımsızlık ve isletme kolaylığı Sistem sürekli olarak çalışmakta, yakıt ve isletme giderleri ortak ödenmektedir. Daireler ısıtmada ortaktır ve birbirine bağımlıdır. Bir daire borcunu ödemediği zaman gaz kesilir. Dolaysıyla bütün daireler olumsuz etkilenir. Her daire bağımsız olarak ısıtılmakta, istediği gibi ısıtma rejimi uygulanmaktadır ve yakıt isletme giderlerini kendi ödemektedir.
Kocaeli Doğalgaz
Arıza Bu sistemlerde arıza olasılığı daha azdır ancak kazanda veya sistemde oluşacak arızalardan dolayı bina bir bütün olarak etkilenir. Binada kombi (ısıtma merkezi ) her daire için ayrı olması, oluşacak
ariza sayısının fazla olma ihtimalini doğurur.
Ancak ısıtma sistemleri bağımsız olduğu için arızalar birbirini etkilemez sadece arıza olan daire etkilenir.
Kocaeli Doğalgaz
Kullanım suyu Kullanma sıcak suyu için bina altına ayrıca boyler monte edilmesi veya şofben kullanılması gerekir. Kombide ani ısıtıcı bulunmakta ve boyler / şofben gerekmemektedir.
Kocaeli Doğalgaz
Taşıma ve montaj yeri Taşınmaları işlemleri kombilere göre daha zordur. Sadece doğalgaz kazanı için kullanılmak üzere bir kazan dairesine gerek vardır. Az yer kaplarlar ve kolay taşınabilirler. Kombiler için özel bir yere
gerek yoktur belli alanlar  dışında her yere monte edilebilir.
Böylece kazan dairesi başka bir amaç için kullanılabilir.
Kocaeli Doğalgaz
Kullanım ömrü Kazanların ortalama ömürleri; bakımlarının zamanında ve yetkili servis tarafından yapıldığında 20 yıl civarındadır. Kombilerinin ortalama ömürleri; bakımlarının zamanında ve yetkili servis tarafından yapıldığında 15 yıl civarındadır.